Tozali kopesa bino Malako to Toli:

Mama ya likambo ya mosala na biso ezali:

Tozali kosunga bato nionso oyo bazali koniokwama na ntina ya Moniokoli to Nko ya bato mosusu. Mama na likambo na biso na kati wana ezali na bato oyo bazoniokwama na ntina na Nko to Bokeseni ya loposo ya nzoto, to pe moto pona azali Moyuda, pona lingomba to mpe kondima na ye.