Gemeinsam gegen Diskriminierung – Header

Tozali ba nani

Tozali bisika oyo esalaka mosala ya ko telemela Moniokoli to Nko/ to Bokeseni.

Bisika ya mosala ezali bisika ya Toli oyo ezali na bonsomi. Awa bato ya ndenge na ndenge basalaka, ba oyo bazali kokamba mpe kolendisa bato oyo bazali koluka mateya na likambo etali Bokeseni to mpe bazwami to bakutani na mpasi na yango.
Na ngonga oyo bisika ntuku minei na mibale ezali na NRW.
Bisika wana bizali kati na ba masanga ya bosalisi motoba oyo:
AWO, Caritas,Diakonie, DRK, Lisanga ya bato ya mboka Yuda pe lisanga ya „Der Paritätische NRW“. Moko na moko ezali na bonsomi na mosala na yango.
Bisika ya mosala bizali eteni ya Mabongisami ya mboka na kombo ya »Integrationsagenturen NRW«, oyo ezali kosungama na Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI) na kombo ya.