Gemeinsam gegen Diskriminierung – Header

Ko hijam amen

Amen hijam o service tana za buti protiv diskriminacija.

O service tana tane nezavisna tana za savet. Akate razna manusa kola cerena buti, manusenca kola rodena savet i kola pogodime andi diskriminacija, on pomozinena i ucvrstinena tut.

Trenutno isi 42 Service tana ko NRW (Nordrhein-Westfalen). O service tana tane ki zajednica shov organizacijenca: AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Jüdische Gemeinden und Der Paritätische NRW. Svako tan za savet tano ki pi buti nezavisno.

O servicna tana tane jek deo ando Drzavno programi » Agenture za integraciju NRW (Integrationsagenturen) NRW« i ovena ando Ministarstvo cavorenje, famelijace, izbeglicenje i integraciju andi republika Nordrhein- Westfalen podrzime (MKFFI). (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen MKFFI).