Gemeinsam gegen Diskriminierung – Header

Bi̇z ki̇mi̇z

Ayrımcılıkla mücadele çalışmaları için hizmet merkezleriyiz.

Hizmet merkezleri, bağımsız danışma merkezleridir.
Burada tavsiye arayanları ve ayrımcılıktan etkilenenleri destekleyen çeşitli insanlar çalışıyor.
Şu anda NRW'de ( (Kuzey Ren Vestfalya) 42 hizmet noktası bulunmaktadır.
Hizmet noktaları altı sosyal yardım kuruluşuna aittir: AWO (işçi refahı), Caritas (hayır kurumu), Diakonie (diakonya), DRK (alman kızıl haçı), Jüdische Gemeinden und Der Paritätische NRW (Kuzey Ren-Vestfalya'daki Yahudi Toplulukları ve Parite). Her danışma merkezi, çalışmalarında bağımsızdır.
Hizmet merkezleri, »Integrationsagenturen NRW« (NRW entegrasyon ajansları) devlet programının bir parçasıdır ve Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI) tarafından finanse edilmektedir.